Kırılımlar

Verilerin farklı dökümlerini görmek için aşağıdaki açılır menülerden kategorileri seçin. Bazı kategori ve kırılımlar üst düzey kategorisi seçilmeden görülemeyecektir.

Headline data

Hedef adı Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması
Gösterge adı Gelir şartına bağlı sosyal koruma harcamaları toplamı
Küresel / İkame gösterge İkame (proksi) gösterge
Gösterge tanımı Bu gösterge “Avrupa Bütünleştirilmiş Sosyal Koruma İstatistikleri Sistemi (ESSPROS)” el kitabı standartları esas alınarak derlenen sosyal koruma istatistikleri kapsamında gelir şartına bağlı olarak yapılan sosyal koruma yardımlarını ifade etmektedir. Sosyal koruma, hanehalkları veya bireylerin belirlenmiş risk veya ihtiyaç yüklerini hafifletmek amacıyla yapılan tüm müdahaleleri kapsamakta olup 8 başlık çerçevesinde sınıflandırılmaktadır; hastalık/sağlık bakımı, engellilik, yaşlılık, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ve sosyal dışlanma b.y.s.
Ölçü birimi Milyon TL
Mevcut kırılımlar Risk ve ihtiyaç grubu
Hesaplama Sosyal koruma kapsamında maaş alan kişi sayılarının derlenerek toplanması sonucunda elde edilmektedir.
Karşılaştırılabilirlik Zaman içinde karşılaştırılabilirdir. İkame gösterge olduğundan küresel metaveriden farklılık göstermektedir.
Revizyon -
Diğer bilgiler Gösterge, gelir şartına bağlı sosyal koruma harcamaları toplamı ile risk ve ihtiyaç gruplarına göre dağılım (Hastalık/sağlık bakımı, Engelli/malül, Emekli/yaşlı, Dul/yetim, Aile/çocuk, İşsizlik, Sosyal dışlanma b.y.s) olarak sunulmaktadır. Veriler sosyal koruma harcaması yapan tüm kurumlardan derlenmektedir. Yardım yapılacak gelir seviyesi, kurumların kendi düzenlemelerine bağlıdır.
Veri kaynağı TÜİK, Sosyal Koruma İstatistikleri
Veri kaynağı linki https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=saglik-ve-sosyal-koruma-101&dil=1

Bu tablo, BM İstatistik Komisyonu tarafından tanımlanan SKA göstergelerinin metaverileri hakkında bilgi sunmaktadır. Küresel metaveriler, BM İstatistik Bölümü tarafından sunulmaktadır.

Hedef adı

Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlere yapılan hızlandırılmış yatırımları desteklemek için ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerde, yoksulların lehine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerine dayalı sağlam politika altyapılarının oluşturulması

Gösterge adı

Yoksul yanlısı kamu sosyal harcamaları

Tier Sınıfı

Tier II

Vasi Kuruluş

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Save the Children

Küresel metaveri linki https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-01-0b-01.pdf