Dünyamızı dönüştürmek için 17 Amaç
25 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilen ''Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi'', 2016-2030 dönemini kapsayan 15 yıl boyunca tüm dünyada insanların refah içinde yaşaması için takip edilecek amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli araçları içeren bir eylem planıdır. Bu eylem planı, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, 169 hedef ve 248 tekrarlı (231 tekil) göstergeye dayanmaktadır.

Amaçlar

Göstergeler için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları logolarına tıklayınız